PHỤNG HOÀNG I HOTEL

242 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Email: info@phunghoanghotel.net  ĐT: 08 62914498